เกี่ยวกับสยามพีร่า

สยามพีร่า มีภาพรวมผลงานที่เป็นที่ยอมรับมายาวนาน กว่า 10 ปี ด้วยความสำเร็จของงานเสาเข็มที่เต็มไปด้วย ความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทมี ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในด้านการเป็นผู้นำ นวัตกรรมและความมีประสิทธิภาพซึ่งครอบคลุมขอบเขตอันกว้างขวางของงานเสาเข็มรวมถึงงานเจาะหินขนาดใหญ่

สยามพีร่าเชื่อในการทำงานร่วมกันกับลูกค้าของเราซึ่งในหลายโครงการนั้น ความร่วมมือได้เริ่มต้นขึ้น นับตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ จึงทำให้เราสามารถ นำเสนอทางเลือกที่เป็นไปได้ในทางสร้างสรรค์ และมีนวัตกรรมให้กับลูกค้าของเรา ทั้งนี้เรามอบบริการการออกแบบและก่อสร้างที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะ ของลูกค้าอีกด้วย

สยามพีร่าได้แสดงถึงความยึดมั่นโดยการมอบความเชี่ยวชาญในการทำงานที่มีมาตรฐานสูงสุดให้แก่ลูกค้า ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความสามารถ และการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยเพื่อความสำเร็จของงาน

สยามพีร่ามีความพร้อมสำหรับการรับดำเนินโครงการเสาเข็มที่มีความท้าทายของลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจอันสูงสุด ในขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งมาตรฐาน อันเคร่งครัด รวมถึงการควบคุมด้านการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมสูงสุด ทั้งหมดนี้คือการรับประกันของเราและยังเป็นคำมั่นสัญญาอย่างจริงจังที่เรามีให้กับลูกค้าทั้งใน อดีต ปัจจุบันและอนาคต

” ความสำเร็จคือจุดมุ่งหมายของทีมงานเรา “

THE RIGHT TECHNOLOGY FOR THE RIGHT PROJECT

สยามพีร่าร่วมกับกลุ่มคู่ค้าได้รับรางวัลมารตฐานธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี 2560 BEST PRODUCT OF THE YEAR 2017
ในงานประกาศรางวัล “ความสำเร็จมารตฐานธุรกิจ”

ถือเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดแจ้งด้านทักษะของผู้สร้าง และเป็นอนุสรณ์ความสำเร็จของลูกค้า แต่ทั้งนี้โครงสร้างใดจะยืนหยัดอย่างมั่นคงและทนทานต่อกาลเวลา โครงสร้างนั้นๆ จะต้องมีฐานอันเป็นเลิศและหยั่งรากอย่างมั่นคงด้วยความชำนาญการ

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554  สยามพีร่า ได้เป็นผู้วางรากฐานให้กับโครงการต่างๆ เรามีชื่อเสียงด้านงานเทคโนโลยีธรณีวิทยา รวมถึงด้านฐานรากและวิศวกรรมโยธาที่ได้รับความไว้วางใจ รวมถึงงานปรับปรุงคุณภาพทางวิศวกรรมของชั้นดิน และเรายังให้บริการด้านการให้คำปรึกษามืออาชีพแก่บริษัทก่อสร้างต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เรายึดมั่นในความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นเหตุผลที่เราจึงมีระบบที่ดีเยี่ยมที่ผสมผสานนวัตกรรม เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ภายใต้การบริหารจัดการด้านเวลาและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการรับประกันถึงความรวดเร็วและความสมบูรณ์แบบตามที่ลูกค้าพึงพอใจอย่างเสมอมา 

ทั้งหมดนี้ ในงานวิศวกรรม งานฐานราก หรืองานปรับสภาพดินตามที่ลูกค้าต้องการ เราพร้อมให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ รวมถึงการให้บริการวางแผนงานที่ตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าภายใต้ระยะเวลาที่รวดเร็วที่สุด

threedom.topклиника мртnovay pochtaканал телегрампозиция сайта скачать